567 301 821
advokátka Mgr. Martina Kaplánková

pozemky v k.ú. Ptáčov okr. Třebíč

TiskEmail
orná půda, lesní pozemky a ostatní plocha
Nebyl vybrán žádný obrázek
Základní cena
Popis

 

orná půda, lesní pozemky a ostatní plocha
veškeré výdaje  související s převodem hradí kupující

znalecký posudek z roku 2011 text posudku

možná blíže nespecifikovaná zátěž

pozemky:

1

parc.č. 601/2 o výměře 4862 na LV 250, orná půda

 

 

2

parc.č. 611/1 o výměře 412 na LV 250, ostatní plocha

 

 

3

parc.č. 611/2 o výměře 243 na LV 250, ostatní plocha

 

 

4

parc.č. 612/2 o výměře 6444 na LV 250, ostatní plocha

 

 

5

parc.č. 612/3 o výměře 3815 na LV 250, ostatní plocha

 

 

6

parc.č. 612/4 o výměře 914 na LV 250, ostatní plocha

 

 

7

parc.č. 612/5 o výměře 3313 na LV 250, ostatní plocha

 

 

8

parc.č. 612/11 o výměře 26 na LV 250, ostatní plocha

 

 

9

parc.č. 612/12 o výměře 202 na LV 250, ostatní plocha

 

 

10

parc.č. 612/15 o výměře 272 na LV 250, ostatní plocha

 

 

11

parc.č. 612/16 o výměře 116 na LV 250, ostatní plocha

 

 

12

parc.č. 613 o výměře 6794 na LV 250, lesní pozemek

 

 

13

parc.č. 614 o výměře 132 na LV 250, ostatní plocha

 

 

14

parc.č. 619/2 o výměře 4996 na LV 250, lesní pozemek

 

 

15

parc.č. 620/2 o výměře 5037 na LV 250, lesní pozemek

 

 

16

parc.č. 620/3 o výměře 472 na LV 250, ostatní plocha

 

 

17

parc.č. 678/1 o výměře 425 na LV 250, lesní pozemek

 

 

18

parc.č. 1027 o výměře 839m2 na LV 250, lesní pozemek

 

www.kaplankova.cz - 2013 © CORA