advokátka Mgr. Martina Kaplánková
Výsledky 1 - 2 z 2

dle kategorie

podíl 1/15 na bytové jednotce Karviná

noimage_new

Prodej podílu v rozsahu 1/15 na jednotce č. 2262/22 byt v budově č. p. 2262 (LV 4009), zapsaný na LV 7446, k. ú. Karviná-město na parc. č. 1624/298 (LV 4009), podíl v rozsahu 539/150000 na pozemku par. č. 1624/298 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 258 m2 n a L V 4 009, podíl v rozsahu 539/150000 na pozemku parc. č. 1624/869 – ostatní plocha o výměře 131 m2 na LV 4009, to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální území Karviná-město, Katastrální pracoviště Karviná, obec Karviná

znalecký posudek

Cena60 000 Kč
Cena varianty60 000 Kč
Modifikátor variant cen
Cena s DPH
Cena se slevou
Cena s DPH60 000 Kč
Sleva:

podíl 1/4 na domě Jarošov u Uherského Hradiště

noimage_new

V insolvenčním řízení prodej podílu 1/4 na pozemku parc.č. 567 zast. plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č.p. 389, rodinný dům zapsaný na LV 120 k.ú Jarošov u Uherského Hradiště.

Zbývající 3/4 jsou rovněž nabízeny k prodeji již však mimo insolvenční řízení.

Pro více infromací Kateřina Škutková 724 373 403 mmreality.cz/makler/kskutkova

 

 

 

 

Cena1 150 000 Kč
Cena varianty1 150 000 Kč
Modifikátor variant cen
Cena s DPH
Cena se slevou
Cena s DPH1 150 000 Kč
Sleva: